ครบรอบ 139 ปี วัน “ รพีพัฒน์”

           ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 139 ปีวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ครบรอบ 139 ปี วัน “ รพีพัฒน์”

ทั้งนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรส ลําดับที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ธิดาพระยาเวียงในนฤบาล ทรงประสูติเมื่อวันพุธขึ้น11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1217 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2517 โดยมีพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ทีมข่าวกองประชาสัมพันธ์ : รายงาน