มทร.พระนคร บุกอีสาน !! แนะแนวการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกันออกบู๊ธแนะแนวการศึกษาในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558