Monthly Archives: November 2014

มทร.พระนคร เล็งใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ

             กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตราชการ สำหรับมทร.พระนครในหัวข้อ“การใช้บัตรเครดิตราชการ” ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557              ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตสำหรับราชการ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของ มทร.พระนคร เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ กองคลังได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2557 ณ…

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทเวศร์ ร่วมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม D-Hll และลานอิฐแดง

มทร.พระนคร สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการจากองค์กรธุรกิจเข้าร่วมจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น หัวข้อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทีมคุณชวภาส องค์มหัทมงคล จาก Prime Street Advisory หัวข้อการขับเคลื่อน AEC ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยบริษัท NVIDIA ประเทศไทย จำกัด หัวข้อเทคนิคการเขียนวิจัยเบื้องต้น ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันด์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หัวข้อการจัดการด้านการตลาด โดยคุณวีรยุทธ ล้อทองพาณิชย์ ผู้จัดการกรรมการ บริษัท วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จำกัด…

“คหกรรมศาสตร์” ร่วมงาน เลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือแบบไทย อาหาร และขนมไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ในงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาสมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ยิ่งใหญ่!! พิธีปิด “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิกาบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคัก สำหรับไฮไลน์ของพิธีปิดกีฬาครั้งนี้คือ การประกวดทีมกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศการประกวดทีมกองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ…

มทร.พระนคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

การแข่งขันมวยสากล สมัครเล่น

การแข่งขันมวยสากล สมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP GAME ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2557 ณ สนามมวยชั่วคราว อาคารพร้อมมงคล (คณะศิลปศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557

RMUTP BOWL 2014!! ปิดฉากความมันส์ ” ได้ทั้งบุญกุศล พร้อมรอยยิ้ม และความสามัคคี “

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน กรุงเทพฯ

ครบรอบ 140 ปี วันประสูติ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานวันครบรอบ 140 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ วังรพีพัฒน์ ซึ่งวังดังกล่าวปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร และด้วยความสำนึกในกรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยนานัปการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าพระรูปปั้นในช่วงเช้า และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง