Category Archives: RMUTP…NEWSWEEK

RMUTP..Newsweek วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2556

นักศึกษามทร.พระนคร เจ๋ง! กวาด 5 รางวัล การประกวดแอนิเมชั่นระดับชาติ มทร.พระนคร จับมือ เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปลื้ม!!! นักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไทยอาเซียน    

RMUTP..Newsweek วันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2556

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าถวายพระพร พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในงานฉลองพระชันษา 100 ปี ต้อนรับคณาจารย์จาก Bali State Politechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา      

RMUTP..Newsweek วันที่ 30 – 6 ตุลาคม 2556

อธิการบดี มทร.พระนคร และผู้บริหาร พร้อมทีมงานด้านวางแผนประกาศกร้าว! พัฒนาพื้นที่พระนครเหนือ-เน้นใช้ประโยชน์คุ้มค่าร่วมกัน รับสมัคร นศ.ใหม่ 57 ทั้งโควตาและรับตรง กว่า 4,000 คน  

RMUTP..Newsweek วันที่ 23 – 29 กันยายน 2556

มทร.พระนคร เฮลั่น! หลังกวาด 5 รางวัล ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ

RMUTP..Newsweek วันที่ 16 – 22 กันยายน 2556

อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศล ของคณะศิลปศาสตร์ พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 รักษาการอธิการบดี มทร.พระนคร ออกเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด ประกาศชัดพร้อมเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย