RMUTP..Newsweek วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2556

  • นักศึกษามทร.พระนคร เจ๋ง! กวาด 5 รางวัล การประกวดแอนิเมชั่นระดับชาติ
  • มทร.พระนคร จับมือ เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
  • ปลื้ม!!! นักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไทยอาเซียน

นักศึกษามทร.พระนคร เจ๋ง! กวาด 5 รางวัล การประกวดแอนิเมชั่นระดับชาติ

 

มทร.พระนคร จับมือ เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจดึงเด็กอาชีวะเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

 

ปลื้ม!!! นักศึกษา มทร.พระนคร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไทยอาเซียน