Tag Archives: RMUTP..Newsweek วันที่ 30 – 6 ตุลาคม 2556

RMUTP..Newsweek วันที่ 30 – 6 ตุลาคม 2556

อธิการบดี มทร.พระนคร และผู้บริหาร พร้อมทีมงานด้านวางแผนประกาศกร้าว! พัฒนาพื้นที่พระนครเหนือ-เน้นใช้ประโยชน์คุ้มค่าร่วมกัน รับสมัคร นศ.ใหม่ 57 ทั้งโควตาและรับตรง กว่า 4,000 คน