วันที่ 24 เมษายน 2014

 

::. รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ .::

เรื่อง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รับสมัครครูจ้างสอน 6 อัตรา
วันที่ประกาศ
12 กันยายน 2551 จนถึง 30 กันยายน 2551
เนื้อหาข่าว

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 6 อัตรา ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานหรืออุตสาหการ คุณสมบัติวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คุณณสมบัติวุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 23 กันยายน 2551 และจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 กันยายน 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3441-1248 ต่อ 111
 
รายละเอียดผู้ประชาสัมพันธ์
ชื่อ : สิริมน    ทองคำ  
สถานะ : กองประชาสัมพันธ์  
ตำแหน่ง : -  
วันเวลาที่ส่งข่าว : 12 กันยายน 2551 - เวลา 10 : 34 น.  
เปิดอ่านแล้ว
673 ครั้ง

[ พิมพ์ข่าวออกทางเครื่องพิมพ์ ]     [ ย้อนกลับ ]
 
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2282-9009 ถึง 15 ต่อ 6020-6023